Loka Brunn & Grythyttans Gästgivaregårds får sitt hållbarhetsarbete verifierat enligt ISO26000

Mia Spendrup, vd på Loka Brunn Hotell & Spa

Under många hundra år har människor vallfärdat till Loka Brunn för att mötas, dricka brunn, njuta och koppla av. Redan på medeltiden var Loka Brunns källa en omtyckt rastplats för pilgrimer på väg till det heliga Nidaros, nuvarande Trondheim. Och det är ett populärt resmål för möten och retreat än idag.

- Att Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård blir de första hotellanläggningarna som får sitt hållbarhetsarbete verifierat enligt ISO26000 känns jätteroligt. Det känns viktigt att föregå med gott exempel som stort företag inom branschen, säger Mia Spendrup, vd på Loka Brunn Hotell & Spa.

bild

Viktigt få arbetet verifierat
Då Loka Brunn och de varumärken som ingår i företaget är av ett nationalhistoriskt intresse har de krav på sig att bevaras och vidareutvecklas. Detsamma gäller den unika miljön och dess natur, att den aktivt skyddas.

- Det är viktigt för oss att få en verifiering för det arbetet som vi gör samtidigt som vi ständigt sätter nya mål för vårt hållbarhetsarbete, säger Mia Spendrup.

Social hållbarhet centralt
Loka Brunn Hotell & Spa AB genomför olika aktiviteter och rutiner under sin arbetsverksamhet som i hög grad ligger i linje med Agenda 2030.

- Loka Brunn och dess ledning är utöver miljöarbetet även engagerade i sociala frågor, styrning och verksamhetens kärnuppdrag, vilket är personlig hälsa för alla deras kunder, berättar Eva Vati, vd och beslutsfattare på VERIFY Agency, som har utfärdat verifieringen.

Internationell hållbarhetsstandard
ISO26000 är en internationell hållbarhetsstandard som ligger i linje med det nya EU-direktivet CSRD, (Corporate Sustainability Reporting Directive), som börjar gälla nästa år och där det kommer bli krav på att få sitt hållbarhetsarbete verifierat. Standarden innehåller sju grundläggande principer som ska genomsyra organisationens arbete med samhällsansvar. Grundprinciperna innefattar punkter som respekt för mänskliga rättigheter, etiskt uppträdande, transparens och ansvarsskyldighet.

Skillnaden på certifiering och verifiering
Eftersom ISO26000 inte en kravstandard utan en guidande standard så innebär det att man inte kan certifiera sig mot standarden. Istället kan man verifiera egendeklarationen som är kopplad till standarden, i vilken även de globala hållbarhetsmålen ingår.

- Skillnaden på en certifiering och en verifiering är att en certifiering fokuserar på uppfyllande av kravspecifikationer. Medan verifieringar fokuserar på att bekräfta påståenden, tex hållbarhetsrapporter. Fördelen med en verifiering är att företaget kan belysa sina unika styrkor och hållbarhetsarbete, istället för att enbart fokusera på överrensstämmelse med standarder, förklarar Eva Vati.

Affärskritisk konkurrensfördel
- Allt fler företag hamnar i blåsväder och fälls för greenwashing samtidigt som kraven på hållbarhetsrapportering ökar. Att kunna påvisa sin trovärdighet genom att verifiera sitt företags påståenden och hållbarhetsarbete har därför blivit en affärskritisk konkurrensfördel, avslutar Eva Vati.