Arkitekttävlingen Europan 17 öppnar för nya bostäder i Skellefteå

Bild över Scharinsområdet. Foto: Jonas Westling

Skellefteå kommun är en av fem kommuner i Sverige som deltar i arkitekttävlingen Europan 17. Temat för tävlingen är Levande städer och de tävlande arkitekterna ska rita ett nytt bostadsområde till Scharinsområdet i Ursviken.

– Eftersom Scharins endast ligger 12 kilometer från Skellefteå centrum, och nära till Northvolt där många av de nya jobben kommer att finnas, är det ett perfekt område att tävla med. Vi räknar med a­­tt det i framtiden kan finnas fler än 1 000 nya bostäder här, de flesta flerbostadshus, men även områden för rekreation och fritidsaktiviteter för allmänheten, säger Linda Bystedt, samhällsstrateg, Skellefteå kommun.

Scharins är ett gammalt industriområde precis vid Skellefteälven i Ursviken, uppkallat efter ett träindustriföretag som bedrev verksamhet där i nästan 100 år. Det var en blomstrande plats av historisk betydelse. Idag är stora delar av området igenvuxet och det finns goda möjligheter att förbättra tillgängligheten till älvsrummet för allmänheten. Området är dock förknippat med en stor utmaning, tidigare utsläpp från den fabrik som låg där. Trots omfattande saneringsinsatser uppfyller en del av marken inte kraven på säkra bostäder.

– Området blir en stor utmaning för arkitekterna och vi ser fram emot att få nya idéer på hur bostäder kan byggas på ett säkert sätt. Vi hoppas kunna ge nytt liv åt den gamla industrimarken och skapa ett levande och hållbart samhälle i ett snabbt växande Skellefteå. Tävlingsförslagen ses som inspiration inför kommande byggprojekt säger Harriet Wistemar, avdelningschef, Skellefteå kommun.

Fakta om Europan:

  • Tävlingen startar nu och pågår till 30 juli 2023.
  • Vinnarna presenteras 4 december 2023.
  • 40 tävlingsområden i Europa, varav 5 olika kommuner i Sverige.
  • Endast arkitekter (deltagare) under 40 år får delta.