Omsättnings- och vinstrekord för Mer Arkitekter

Foto: Sven Mieke/Unsplash

MER Arkitekter meddelar att de slår omsättnings- och vinstrekord under 2022. Under året ökade omsättningen till 79 miljoner SEK; en ökning med 38%. Vinsten före skatt skrevs till 8,4 miljoner, företagets bästa resultat någonsin.

"Skälet till de fina siffrorna handlar om att företagets erbjudande ligger helt rätt i tiden och speglar vad kunderna idag efterfrågar", menar Niklas Larsén.

–      Vår strävan efter att ha allt under ett tak och att vara en one-stop-shop för våra uppdragsgivare i deras arbetsplatsutveckling börjar verkligen få utväxling – vårt fina resultat är också ett kvitto på att allt fler företag ser mervärdet i det.

Utöver ett erbjudande som möjliggör för kunder att enbart ha en kontaktyta för allt som rör arbetsplatsutveckling menar Niklas Larsén att det fokus på hållbarhet som länge präglat MER Arkitekters arbete nu efterfrågas i allt högre utsträckning.

Under 2022 genomförde MER Arkitekter över 120 projekt i Sverige, bland annat för Aller Media, Mathem och RFSU. Företaget tog också steget utanför landets gränser, och genomförde sitt första stora projekt i Finland.

Trots att 2023 börjat tufft för bygg- och fastighetsbranschen ser MER Arkitekter ljust på framtiden för den egna verksamheten och företaget ser inga tecken på att efterfrågan minskar.

–      Under första kvartalet 2023 har vi fortsatt på samma bana som under 2022, och fått klart med flera nya spännande projekt som vi hoppas kunna berätta mer om lite längre fram, avslutar Niklas Larsén, VD på MER Arkitekter.