Fastighetsportfölj innehållande samhällsfastigheter med verksamhet inom LSS

Foto: Piqsels

Kommersiella Fastigheter har fått förtroendet att förmedla en fint förvaltad fastighetsportfölj innehållande samhällsfastigheter med verksamhet inom LSS. Fastigheterna är uthyrda med långa hyresavtal till nationella operatörer med triple net-avtal.

Portföljen har ett starkt kassaflöde med ett totalt hyresvärde om ca 10 msek och innehåller sex fastigheter geografiskt placerade i Göteborg, Mälardalen och Bohuslän. Samtliga fastigheter innehar klassning inom verksamhetsklass 5B.