Bonava går mot att avyttra verksamheten i S:t Petersburg

Henrik Montgomery/TT: Bonava, fastighetsutvecklare. Arkivbild.

Bonava meddelar att man avser att avyttra verksamheten i S:t Petersburg och har ingått ett avtal om försäljning med RBI Group. Innan affären kan fullföljas krävs godkännande från myndigheter, skriver företaget i ett pressmeddelande. 

Ett avtal om försäljning har idag slutits med bostadsutvecklaren RBI Group. Köpeskillingen är cirka 3,3 miljarder RUB (cirka 440 MSEK). Avtalet är villkorat av nödvändiga tillstånd från myndigheter. Detta är en process som under rådande omständigheter är komplicerad och som beräknas kunna slutföras under det tredje kvartalet 2023. Resultateffekten kommer att redovisas och kommuniceras vid den tidpunkt då betalningen har kunnat genomföras.