Wihlborgs bygger nytt i Helsingborg

Bild: Wihlborgs.

På Grustaget 1 på Väla södra kommer Wihlborgs att uppföra en ny byggnad på 1 300 kvm till maskinuthyrningsföretaget Renta som nu samlokaliserar sin verksamhet i Helsingborg. Avtalet avser sju år.

Byggnaden består till 80 procent av lager, verkstadsytor och tvätthall och till 20 procent av kontor, och kommer att certifieras enligt miljöbyggnad silver samt förses med solceller.

Renta hyr ut olika typer av byggmaskiner och trafikavstängningar. Idag har företaget 55 anläggningar i Sverige varav två i Helsingborg som nu samlokaliserar till den nya byggnaden på Väla södra.

På Väla södra, i de östra delarna av Helsingborg, har Wihlborgs en stark position med nio befintliga fastigheter. Efterfrågan på lediga lokaler i området är stor och Wihlborgs planerar att successivt utöka fastighetsbeståndet genom både expansion och förtätning.

Den totala investeringen uppgår till 42 Mkr.