Christina Hambäck ny styrelseledamot i Gladsheim Fastigheter

Bild: Gladsheim Fastigheter.

Nyligen valdes Christina Hambäck som ny ledamot i Gladsheim Fastigheters styrelseIe samband med bolagets  årsstämma den 26 maj . I övrigt omvaldes sittande styrelse, med undantag för bolagets VD David Dahlgren, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Christina Hambäck, född 1978, är idag chef för strategi & affärsutveckling på ICA Fastigheter. Innan sin nuvarande roll har hon bland annat varit chef för verksamhets­utveckling och hållbarhet på Magnolia Bostad och även tidigare arbetat på Newsec, Ikano Bostad och DTZ. Christina har en gedigen erfarenhet från nordisk fastighets- och investeringsmarknad med sina 20 år i branschen. Christina är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större ägare.

”Som VD är jag föredragande inför styrelsen och min roll som aktiv styrelseledamot blir därmed begränsad. Christina kommer istället att kunna ta en mer aktiv roll än jag och bidrar med en mycket gedigen erfarenhet från flera olika verksamheter. Christinas operativa erfarenhet och fokus på hållbarhet, strategi och affärsutveckling är ett både värdefullt och naturligt steg för Gladsheim i vår tillväxtresa” säger VD David Dahlgren.

I Gladsheims styrelse sitter således numera ordförande Carl-Viggo Östlund, Mikael Larsson, Magnus Oscarsson, Magnus Hagerborn samt nyvalda Christina Hambäck som ledamöter. Samtliga i styrelsen, frånsett Christina, tillträdde sina poster i Gladsheims styrelse i juni 2019.

”Jag ser fram emot att ingå i Gladsheims styrelse och att genom de erfarenheter jag erhållit under mina år i fastighetsbranschen kunna bidra till Gladsheims fortsatta tillväxtresa” säger Christina Hambäck.