Heba säljer tio fastigheter till Arbetarebostadsfonden

Foto: Heba Fastigheter.

Heba Fastighets har nu tecknat avtal om överlåtelse av tio fastigheter i ett samlat bestånd i Hökarängen. Köpare är Arbetarebostadsfonden. Affären genomförs som en bolagsaffär och tillträdet är 1 juni 2023. det framgår av ett pressmeddelande. 

Fastigheterna säljs via en aktiebolagstransaktion. Köpeskillingen för aktierna är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 605 mkr och uppgår preliminärt till 324,3 mkr. Det sammanlagda underliggande fastighetsvärdet understiger den externa värderingen per sista mars 2023 med 8,1 procent. Avdrag för latent skatt om 5,15 procent har lämnats i transaktionen.

Ett av Hebas mål är att förbättra intjäningsförmågan. Fastigheterna från 1940- och 1950-talen i Hökarängen är lågavkastande fastigheter med låg överskottsgrad. Med försäljningen förbättras nyckeltalen och belåningsgraden förbättras med drygt två procent. Försäljningen, efter återföring av uppskjuten skatt, bedöms inte ha någon resultatpåverkan för Heba.

- Detta är en win-win affär för både Heba och Arbetarebostadsfonden. Vi förbättrar vår intjäningsförmåga och Arbetarebostadsfonden får ett fint tillskott med hyresrätter i ett populärt område med attraktiva hyror, säger Patrik Emanuelsson vd Heba Fastighets AB.

Fastigheterna omfattar 296 lägenheter om totalt 17 201 kvm, 1 302 kvm lokaler samt 82 parkeringsplatser.

- Med förvärvet har Arbetarebostadsfonden uppnått sin expansionsplan att nå ett förvaltat bestånd om ca 2 000 lägenheter, säger Jari Lalli vd Arbetarebostadsfonden.

Lindahl har varit juridisk rådgivare till säljaren. DLA Piper juridisk rådgivare och PwC rådgivare inom skatt och finansiellt åt köparen.