Barkarbystaden - En stadslik miljö som främjar liv och rörelse

Järfälla kommun har kravet att kvarteret ska bli stadslikt. Ett annat krav, och som grundar sig på hållbarhetstänk, är använda stomkonstruktioner i trä. Bild: Witte Sundell Arkitektstudio

Barkarbystaden i Järfälla kommun erbjuder framtidens boende och lokaler för verksamhet i en stadsdel som präglas av hållbarhetstänkande. Planen är att det på sikt ska bli runt tjugotusen bostäder och verksamheter som kan sysselsätta kanske så många som tio tusen personer.

AV KJELL-ARNE LARSSON

En av fastighetsaktörerna är Riksbyggen som vann en markanvisningstävling för Barkarbystaden kvarter 10. Här planeras för både bostäder och lokaler. Skisser och visionsbilder som tagits fram visar ett kvarter med 23 radhuslägenheter, 50 lägenheter för 55+ (Riksbyggens Bonum-koncept) samt 83 lägenheter enligt konceptet Riksbyggenbostaden; detta fördelat på tre bostadsrättsföreningar. Bonum-lägenheterna är anpassade för att underlätta vardagen för lite äldre boende och där de större lägenheterna har ett extra badrum, utan att därför vara fullt handikappanpassade.

Mycket gemensamt

Kvarteret får en gemensam innergård och bostadsrättsföreningarna var sin föreningslokal. Under gården placeras ett garage med 86 platser och möjlighet att ladda fordonen. Beträffande yttertaket är tanken att ha några mindre växthus och plats för socialt umgänge.

- På bottenvåningen planerar vi för kommersiella lokaler för restauranger, butiker och service. Tanken är att skapa ett trevligt kvarter med liv och rörelse en stor del av dygnet, berättar Mikael Olsson, projektchef hos Riksbyggen.

Variation är ett tema som återkommer, som en tanke även bakom blandningen av bostäder, från radhus, via små lägenheter och ett register av lägenhetsstorlekar till takvåningar. Till kvarteret kommer det att flytta både barnfamiljer, ensamboende yngre, medelålders och äldre. Med andra ord möts alla generationer.

Variation är ett tema som återkommer, som en tanke även bakom blandningen av bostäder, från radhus, via små lägenheter och ett register av lägenhetsstorlekar till takvåningar. Bild: Witte Sundell Arkitektstudio

Hög hållbarhetsprofil

Järfälla kommun har kravet att kvarteret ska bli stadslikt. Ett annat krav, och som grundar sig på hållbarhetstänk, är använda stomkonstruktioner i trä. Så blir det i kvarter 10, med vissa små undantag för byggdelar som riskerar drabbas av fuktskador. Fasaderna kommer att beklädas med träpaneler och träspån. Husens socklar ska klädas med skifferplattor.

- Hållbarhet är en stor sak för Riksbyggen och i Barkarby får vi möjlighet att förverkliga många ambitioner, fortsätter Mikael Olsson.

Hela kvarteret ska certifieras med Miljöbyggnad (nivå Guld) och dessutom med tilläggscertifieringen NollCO2.

Uppvärmning kommer att ske med miljövänlig certifierad fjärrvärme från E.ON. Husen isoleras väl med Riksbyggens eget koncept. Ventilationen baseras på FTX. Energisimuleringar visar att husen klarar energikraven för Miljöbyggnad Guld. Bland annat dessa simuleringar ligger också till grund för den preliminära beräkningen av NollCO2. Denna visade att det CO2-utsläpp som den i grunden låga energiförbrukningen orsakar och CO2-utsläpp i övrigt, kan balanseras ner till noll med åtgärder. En av de åtgärder som är godkända, är att installera produktion av sol-el i anslutning till projektet. Alla tak på kvarter 10 kommer att få solcellspaneler, sammanlagt mellan 800 och 900 sådana.

- Vi installerar solcellsanläggningar på alla våra byggnationer, och för kvarter 10 utnyttjas en mycket stor del av takytorna, säger Mikael Olsson.

Som håller tummarna för att projektet kan sättas igång om ett par år. En preliminär start för bygget är 2025. När detta skrivs är bostadsmarknaden milt uttryckt kylig. Men man hoppas förstås att bostadsintressenterna snart strömmar till igen.

//

FAKTA

Barkarbystaden kvarter 10
Bostadsrätter, Barkarby, Stockholm
Byggtid: planerad byggstart 2025
Byggherre: Riksbyggen ek för
Projektledare: Riksbyggen, Mikael Olsson
Systemhandlingar, arkitektskiss: Witte Sundell Arkitektstudio AB
Geokonsult: Bjerking AB
Byggkonstruktör: Bjerking AB
Miljökonsult (bl.a. miljöbyggnadssamordnare och samordnare för NollCO2): WSP Sverige AB
Certifieringar: Miljöbyggnad nivå Guld samt NollCO2
Miljöbedömningssystem: SundaHus