Branschtoppar och ministrar till Byggmaterialdagen 2023

Bild: Stockholmsmässan

Temat för Byggmaterialdagen 2023 är innovation för hållbart byggande. Nu presenteras det fulla programmet. Materialens avgörande roll för samhällsbyggandet som helhet står i centrum.

Krisberedskap, nya regler, cirkulära flöden, digitalisering och nya krav på energieffektivisering är några av de ämnen som kommer diskuteras under Byggmaterialdagen 2023 som går av stapeln 28 november 2023 på Stockholmsmässan. Från scenen inleds dagen med bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlsson tillsammans med Jenny Svärd, vd på Byggmaterialindustrierna.

En dag för byggsektorns framtid
Byggmaterialdagen arrangeras av Byggmaterialindustrierna och Nordbygg. Det är en samlingspunkt för hela byggsektorn, ambitionen är att skapa dialog mellan arkitekter, kommuner, myndigheter, fastighetsägare, konsulter, entreprenörer, beslutsfattare, forskare, experter, leverantörer av byggmaterial med flera.

– Det är en tid i omställning för sektorn på många sätt, och vi behöver samlas brett kring aktuella strategiskt viktiga frågor, till exempel materialförsörjningsfrågornas för samhällsbyggande, hållbarhet och digitaliseringsfrågorna. Lösningarna för att komma framåt på ett hållbart och effektivt sätt kommer genomsyra Byggmaterialdagen, inte minst under de många paneldiskussionerna där vi har en stor bredd av insatta och tongivande talare berättar Jenny Svärd, vd på Byggmaterialindustrierna och programansvarig.

bild
Jenny Svärd, vd Byggmaterialindustrierna  Foto: Stockholmsmässan

Innovation och hållbarhet för samhällsbyggandet
Byggmaterialdagen planeras bli en återkommande händelse med syftet att främja samarbete och utbyte av kunskap för att forma framtidens byggande där teman som innovation och hållbarhet är särskilt viktiga just nu.

Jenny Kvarnlöf, kommunikationsansvarig på Rockwool i Sverige, är en av talarna under temaspåret hållbarhet med fokus på cirkularitet. Som exempel på utmaningar för att öka cirkulariteten inom byggbranschen lyfter hon logistik, budgetkrav och invanda arbetssätt.

– Vår stenull är fullt återvinningsbar och vi tar tillbaka spill från byggarbetsplatser via vårt återvinningsprogram Rockcycle. Men vi vill gärna ha in mer material. Därför jobbar vi till exempel med att försöka optimera transporter och logistikflöden ihop med återvinningsföretagen för att säkerställa miljönyttan och hålla nere kostnaderna. Vi försöker också, tillsammans med återvinningsföretagen, göra processen så enkel som möjligt. Vi hoppas att aktörerna tillsammans kan hitta lösningar som gör att det byggmaterial som går att återvinna faktiskt också går till återvinning och inte skickas på deponi.

Stockholmsmässan skapar mötesplatsen
Lina Hann är projektledare för Nordbygg, Nordens största byggmässa, som tillsammans med Byggmaterialindustrierna är värd för Byggmaterialdagen.

–Vi har lång erfarenhet av att skapa kvalitativa mötesformat i samverkan med andra aktörer i branschen. Byggmaterialdagen är ett koncentrerat forum som ska utmynna i konkreta kontakter, insikter och kunskap kring byggmaterialens framtid, avslutar hon.