Albano - Stockholms nya campusområde invigt

Från vänster: Disa Ahlbom-Berg, Niklas Carlbaum, Stefan Sandberg, Anna Kinberg Batra, Karin Wanngård, Caroline Arehult, Anders Söderholm och Astrid Söderbergh Widding. Foto: Nils Petter Nilsson

Det som från början var ett industriområde vid Roslagsvägen har förvandlats till en levande stadsdel med universitetslokaler, bostäder, grönytor och restauranger. Med sitt strategiska läge ett stenkast från city stärker området kopplingarna mellan Stockholms universitet och KTH samt främjar staden, regionen och Sverige som kunskapsnation.

På plats vid dagens invigning av campus Albano fanns Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet, Anders Söderholm, rektor vid KTH, Caroline Arehult, vd för Akademiska Hus, Karin Wanngård, finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad, Stefan Sandberg, vd för Svenska Bostäder, Anna Kinberg Batra, landshövding för Stockholms län, Disa Ahlblom-Berg, kårordförande vid Stockholms universitets studentkår samt Niklas Carlbaum, kårordförande vid Tekniska Högskolans Studentkår.

bild
Albano, Stockholm. Foto: Nils Petter Nilsson

– Stockholms universitet ser fram emot att genom nybyggnationen i Albano kunna stärka det sammanhängande campus för Stockholm trio som vi nu ser stora möjligheter att utveckla. Vi är också glada över att kunna utveckla vår potential genom fullt utrustade digitala miljöer, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet.

– Det nära, mycket inspirerande och givande samarbetet mellan KTH och Stockholms universitet manifesteras nu också i fysisk form genom Albano. Det är fantastiskt och kommer gagna utbildning och forskning både rent praktiskt i vardagen för våra forskare, lärare och studenter, men också stärka oss för framtiden i den globala konkurrensen, säger Anders Söderholm, rektor på KTH.

bild
Foto: Jesper Orrbeck

70 000 kvadratmeter universitetslokaler
Byggstarten skedde i november 2015. Nu står 70 000 kvadratmeter nya universitetslokaler klara för att möta Stockholms universitets och KTH:s behov av moderna lokaler för framstående högre utbildning och forskning. Föreläsningssalar, grupprum och studieplatser varvas med uteserveringar, takträdgårdar och grönytor. Här får runt 14 000 studenter, forskare och medarbetare sin nya hemvist. På området finns även anlagda parker, butiker och restauranger. En mångfald av verksamheter ska bidra till att skapa en levande och attraktiv stadsmiljö under dygnets alla timmar.

bild
Foto: Nils Petter Nilsson

– Vi är stolta över att inviga ett helt nytt campus som ger Stockholms universitet och KTH de bästa förutsättningarna att bedriva sin utbildning och forskning. Det har varit en lång och spännande resa att förvandla Albano från ett industriområde till en universitetsmiljö i framkant. Nu är vi i mål och jag är övertygad om att området kommer att bli en viktig mötesplats för samverkan och kunskapsutbyte, säger Caroline Arehult, vd för Akademiska Hus.

1000 nya studentbostäder
På området har också cirka 1 000 nya student- och forskarbostäder byggts och den sista etappen beräknas stå klar i november. Majoriteten av bostäderna är lägenheter om 1 rum och kök, men det har även byggts ett antal 2:or, 3:or och korridorsrum.

– Det har varit både roligt och givande att vara en del i att bygga upp ett helt nytt campusområde i Stockholm. Vi har fått skapa en möjlighet för studenter att bo i hjärtat av det akademiska Stockholm – nära sin studieplats med både natur och stadsliv runt knuten – samtidigt som vi har bidragit till Stockholms stads mål om att skapa fler studentbostäder, säger Stefan Sandberg, vd för Svenska Bostäder.

bild
Foto: Jesper Orrbeck

Sveriges första klimatsmarta campus
Albano är det första klimatsmarta campusområdet i Sverige som har miljöcertifierats enligt Citylab, något som gör området till en förebild inom hållbart stadsbyggande. Flera insatser har gjorts, bland annat har nya vattensystem skapats som tar hand om dagvatten samt att utemiljöerna har utformats så att de stärker spridningsvägarna för växter och djur. Hållbarhetsarbetet inkluderar även allt från materialval till utformningen av cykelstråk. För att göra universitetslokalerna så energieffektiva som möjligt har ett bergvärme- och bergkylsystem installerats och solceller har placerats på taken.

Studentbostäderna är byggda efter Miljöbyggnad silver med gröna tak som skapar spridningsvägar mellan Lill-Jansskogen och Brunnsviken. Bostadsområdena och -gårdarna är även utformade på ett sätt som gör att dagvattnet tas hand om genom att ledas ner i en bäck som rinner genom området.

– Stockholm ska vara världsledande i att minska sina utsläpp och vårt mål är att staden ska vara klimatpositivt till 2030. Campus Albano är viktigt för Stockholm som kunskapsregion, för framtidens kompetensförsörjning och för tillväxten och är ett gott exempel på hur hållbart stadsbyggande är en central del i arbetet för att nå vårt klimatmål, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad.

Större delen av marken på Albano ägs av Akademiska Hus och totalt har bolaget investerat cirka 3 miljarder kronor i utvecklingen av området. Svenska Bostäders investering uppgår till cirka 2 miljarder kronor. Stockholms stads investering består i delar av gatuvägnätet.

Aktörer campus Albano
Planägare: Stockholms stad
Hyresgäster: Stockholms universitet och KTH
Byggherre: Akademiska Hus (universitetslokalerna) och Svenska Bostäder (student- och forskarbostäderna).
Arkitekter: BSK Arkitekter, Christensen och Co Architects (universitetslokalerna), Tyréns, Brunnberg & Forshed, Tovatt Architects and Planners och Joliark (student- och forskarbostäderna) samt Nivå Landskapsarkitektur (utomhusmiljöerna).
Inredningsarkitekturen: LINK Arkitektur