Totalrenovering ger energieffektivt boende och lägenheter till bostadsförmedlingen

Bild: Stockholmia.

Fastighetsbolaget Stockholmia har genomfört en totalrenovering av bolagets fastighet Kassörskan 1 i Hägersten. En övergripande målsättning i projektet har varit att avsevärt förbättra energieffektiviteten. Projektet har också resulterat i åtta nya lägenheter och att totalt 20 nyrenoverade bostäder förmedlats genom Bostadsförmedlingen i Stockholm.

I början av juli stod fastigheten Kassörskan 1 på Kamrervägen 8-26 i Hägersten färdig efter totalrenovering och under sommaren och hösten har nya och gamla hyresgäster kunnat flytta in. Renoveringsprojektet har omfattat upprustning av tak, gemensamma utrymmen, stammar och 30 befintliga lägenheter, men därutöver har också åtta nya lägenheter byggts. Projektet har genomförts i linje med Stockholmias hållbarhetsstrategi och övergripande mål för energieffektivisering.

— Renoveringen i Hägersten är en viktig del av vår långsiktiga strategi för att skapa moderna, hållbara och attraktiva bostäder för våra hyresgäster. Stockholmias målsättning är att alla större renoveringar ska resultera i en energieffektivisering på minst 35 procent. När det gäller den aktuella renoveringen av Kassörskan 1 ser det ut som att vi kommer att överträffa målet med god marginal. Enligt våra kalkyler gör vi energibesparingar på omkring 50-procent jämfört med hur det såg ut innan renoveringen. Det förklaras till stor del av att vi installerat ett modernt system för värmeåtervinning, säger Daniel Höök, VD på Stockholmia  

Fastigheten bestod ursprungligen av 30 lägenheter, men genom att se över den ursprungliga planlösningen har Stockholmia kunnat bygga åtta helt nya lägenheter. Det har bland annat möjliggjorts genom att hela källarplanet har disponerats om med flytt av stammar och ledningar. Nya lösningar har också byggts för tvättstugor och förråd, vilket också har frigjort yta till de nya lägenheterna.  

— Med tanke på bostadssituationen ser ut i Stockholm är det mycket tillfredsställande att kunna bidra med nya bostäder genom att jobba kreativt med den ursprungliga planen och implementera nya lösningar. Renoveringsprojektet har också resulterat i att 20 lägenheter, däribland de åtta nybyggda bostäderna, har förmedlats via Bostadsförmedlingen i Stockholm, säger Daniel Höök.     

Totalt har renoveringen av fastigheten Kassörskan omfattat 1766 kvadratmeter bostadsyta, varav 248 kvadratmeter utgörs av de nyproducerade lägenheterna.