Nu koras Årets Arkitekturkommun

Foto: Borås stad.

När det kommer till att hantera bostadsförsörjning och se till att det som byggs har goda förutsättningar för att vara hållbart och attraktivt så är Karlstad, Borås och Landskrona bäst i Sverige 2023. Ett gott samarbete mellan arkitekter och kommuner är ett krav för att placera sig i topp.

- Borås stadigt uppåt vilket såklart är oerhört motiverande. Gapet mellan oss och vinnaren minskar och vi fortsätter mot vårt mål om att vara bäst i landet, säger Jonas Ward, förvaltningschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Omdömet för byggande, rutiner och lagefterlevnad förbättras från 2022 års resultat och förklaras huvudsakligen av att Borås har en rimlig balans mellan utbud och efterfrågan på bostäder för unga. Dessutom är Borås med i Klimatkommunerna och ställer klimatkrav på byggmaterial. Från tidigare års index på 79,6 hoppar Borås nu upp till 81,2.

-Detta är återigen ett kvitto på att vårt arbete här är något som skapar mervärde och kvalitet för de som bor och verkar i Borås. Placeringen hade inte varit möjlig utan alla kompetenta och engagerade medarbetare som i sitt dagliga arbete lyckas framföra vikten av gestaltning och kvalitet på det som byggs på ett begripligt och övertygande sätt i dialogen, kommenterar plan- och bygglovschef Michaela Kleman.