Byggkontrollutredningen överlämnar betänkande till regeringen

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Nu har byggkontrollutredningen överlämnat sitt betänkande till regeringen med syftet att förhindra allvarliga olyckor och personskador på grund av brister i byggnadsverk. Det meddelar Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.  

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson tar emot betänkandet och uttrycker avsikten att analysera de föreslagna åtgärderna för att höja säkerheten under byggprocessen och förvaltningsskedet samt tydliggöra ansvarsfördelningen.

I uppdraget har utredningen föreslagit förstärkt kontroll av tekniska egenskapskrav vid projektering och uppförande av vissa byggnadsverk samt övervägt ytterligare reglering av certifieringsorgan i plan- och byggregelverket.

Bakgrunden till utredningen inkluderar olyckan med takraset i Tarfalahallen i Kiruna 2020, och betänkandet pekar på otydligheter i ansvars- och rollfördelningen i regelverket. Ett av förslagen är införandet av obligatorisk sakkunnigkontroll för vissa byggnadsverk.