Hemsö och Academedia tecknar 15-årigt hyresavtal för Odinsskolan

Odinsskolan Göteborg. Foto: Gustav Davidsson

Hemsö har ingått ett 15-årigt hyresavtal med skolkoncernen Academedia för Odinsskolan i centrala Göteborg.

Förvärvsavtal för Odinsskolan slöts av Hemsö i augusti 2023, och övertagande av den tomma fastigheten beräknas äga rum under det första kvartalet 2024. Den kulturhistoriska värdefulla byggnaden, uppförd 1918 och med en uthyrbar yta på 4 000 yta, för utbildningsändamålet. Academedias gymnasieskola Drottning Blanka Gårda kommer att bedriva undervisning inom ekonomi, hotell- och turism samt vård- och omsorgsprogrammet i dessa lokaler.

Hanna Tengberg, projektutvecklare på Hemsö, uttrycker sin glädje över hyresavtalet med Academedia och betonar vikten av att fortsätta skolverksamheten i denna vackra och unika byggnad. Hon framhäver även att det är en möjlighet att bidra med nya gymnasieplatser i centrala Göteborg. Tengberg ser fram emot att erbjuda Drottning Blankas elever en kombination av en historisk byggnad med kulturellt värde och moderna, anpassade lokaler för undervisningen.

Jens Levin, utbildningsdirektör för Drottning Blankas gymnasieområde på Academedia, uttrycker sin entusiasm över att skolan får föra vidare en hundraårig tradition av utbildning i denna historiska skolbyggnad. Han ser det som en förmån att studera och arbeta i Göteborgs hjärta, och både elever och lärare ser fram emot den kommande flytten.

bild
Odinsskolan Göteborg. Foto: Gustav Davidsson

Inför höstterminen 2024 kommer Drottning Blankas gymnasieskola Gårda att flytta in i byggnaden efter att ha genomgått renovering. Odinsskolan ligger strategiskt nära centralstationen samt hållplatser för både buss och spårvagn. Området genomgår för närvarande utveckling för att skapa nya arbetsplatser och bostäder samt möjligheter för rekreation, handel, service och kultur.