Masthuggskajen - En framväxande affärsdestination i Göteborg

Foto: Åke Eson Lindman

Brick Studios, i samarbete med grannfastigheten Våghuset, har lyckats lockat många företag till etablering på Masthuggskajen. Den ökade efterfrågan på de nyligen uppförda fastigheterna har delats i en lokal Göteborgs Central Business District, och området ser ut att utvecklas till ett nytt nav för advokat- och revisorsverksamhet i staden, Ola Hansson, avdelningschef för NCC Property Development Väst.

Olka Sportresor har nyligen hyrt den sista återstående kontorslokalen, om 312 kvadratmeter, på våning 14 av 15 i Brick Studios. Denna förhyrning innebär att samtliga kontorslokaler nu är fullt uthyrda.

Beläget intill Järntorget och parallellt med Våghuset, rymmer Brick Studios bland annat kontor för företag som Mannheimer & Swartling, Allié och PwC. White Arkitekter har designat byggnaderna, som stod klara under 2023. Alla kontorsytor i Våghuset var redan uthyrda i mars 2023.

I samma område bygger NCC för närvarande Habitat 7 längs samma gata som Brick Studios och Våghuset. Habitat 7, ett kontorshus främst konstruerat i trä med ambitiösa krav på låg negativ klimatpåverkan, kommer att vara hem för MAQS Advokatbyrå från början av 2025.

Masthuggskajen har aktivt arbetat för att minimera områdets klimatpåverkan och skapa säkra och mångsidiga miljöer. År 2018 blev Masthuggskajen det första stadsutvecklingsprojektet i Sverige att erhålla en Citylab-certifiering. Dessutom tilldelades projektet utmärkelsen Årets Citylab-projekt 2020, vilket erkänner insatser för stadsutveckling med fokus på rättvis, trygg och tillgänglig miljö med minimal negativ klimat- och miljöpåverkan.