Samhällsbyggnad i omställning - Hifabs insikter 2023

Foto: Artem Labunsky/Unsplash

Året 2023 präglas av olika former av oro och osäkerhet, samtidigt som det innebär en period av innovation och förändring. Särskilt märkbart är detta inom områden som hållbarhet och teknologisk utveckling. I rapporten "Samhällsbyggnad i omställning" presenterar Hifab sina insikter om åtta tydliga förändringar inom flera hållbarhetsområden, vilka påverkar den svenska fastighets- och samhällsbyggnadssektorn under detta år.

Branschen befinner sig i en fas där hållbarhetsomställningen nu börjar realiseras. Det konstanta trycket för förändring, drivet av politiska beslut, nya regelverk och den rådande konjunkturen samt marknadsläget, medför både utmaningar och möjligheter.

"Som ett kunskapsbolag är det ett av våra uttalade mål att dela med oss av våra insikter och därigenom skapa förutsättningar för fler aktörer att leda i förändring. Det känns därför mycket tillfredsställande att nu dela med oss av denna rapport, där vi har samlat de skiften som pågår inom områden såsom klimat, energi, material, social hållbarhet och digitalisering," säger Amanda Tevell, Hållbarhets- och Strategichef på Hifab.

Rapporten består av 8 delar:

  • Energiarbete är obligatoriskt, energisystemet är komplext
  • CSRD säkrar hållbarhetsfrågornas plats på styrelsenivå
  • Kostnaden för klimatskador ökar, vem ska betala?
  • Kompetensförsörjning är en flaskhals i digitaliseringen
  • Socialt hållbar stadsutveckling mäts och följs upp
  • Trovärdiga vägar mot klimatneutralitet under utformning
  • Återbruk blir ett mer attraktivt val i en turbulent omvärld
  • Träbyggnad har blivit ett reellt alternativ

Rapporten finns att läsa HÄR!