Åkersberga Centrum driftsätter solcellsanläggning med 1200 solpaneler

Taket med DC-optimerade växelriktare från SolarEdge förväntas producera 450 000 kWh förnybar energi per år, vilket reducerar både köpcentrumets energikostnader och dess miljöpåverkan.

Ägarna till Åkersberga Centrum, beläget norr om Stockholm och ägt av Citycon, har nyligen tagit i bruk en solcellsanläggning med en kapacitet på 500 kilowattpeak (kWp) installerad på taket av byggnaden. Denna innovativa anläggning, utrustad med 1200 solpaneler och DC-kopplad växelriktarteknik, möjliggör maximal energiproduktion trots utmaningarna med byggnadens takprofil. Förväntningen är att anläggningen kommer att generera 450 000 kilowattimmar (kWh) förnybar energi årligen, vilket inte bara minskar energikostnaderna för köpcentret utan även bidrar till en betydande minskning av koldioxidutsläppen.

Det är det största solcellssystemet som hittills installerats på ett av Citycons  shoppingcenter i Sverige. För detta projekt ingick Citycon ett tjänsteavtal med SBP, en specialist på förnybar energi med säte i Stockholm. SBP äger och förvaltar anläggningen åt Citycon, som kommer att kunna använda 100 % av den energi som produceras av solcellsanläggningen. Solar-as-a-service, som konceptet kallas, innebär att Citycon får tillgång till billig, hållbar och förutsägbar energiförsörjning, utan någon initial investering.

– Solenergi är särskilt attraktivt för handelsfastigheter, eftersom de vanligtvis har höga energikostnader, säger Andreas Backström, VD på SBP.

– Med den här typen av as-a-service-avtal  börjar affärsinnehavare spara pengar från första dagen, utan att behöva göra någon kapitalinvestering eller återbetalningskalkyl. Vi ser en betydande ökning av antalet företag som väljer den här typen av upplägg för att övergå till en mer hållbar drift.

SBP valde en lösning från SolarEdge för att maximera energiproduktionen och för att övervinna utmaningar på grund av byggnadens utformning med många vinklar och mycket utrustning på taket.

– Taket på köpcentret Åkersberga Centrum har en komplex konstruktion med många oregelbundet formade ytor. Alla paneler har placerats noggrant med hänsyn till skuggning, rännor och avstånd till teknisk utrustning på taket. På detta sätt, och genom att använda SolarEdge växelriktarteknik, har vi kunnat bygga ett system som utnyttjar den ojämnt fördelade solljusexponeringen på det mest effektiva sättet. Med ett traditionellt utformat system skulle elproduktionen, och därmed avkastningen, ha minskat betydligt, förklarar Backström.

I ett system från SolarEdge installeras effektoptimerare för att maximera prestandan hos varje enskild panel, vilket minimerar effekterna av skuggning, ojämn prestandaförsämring eller eller kraftig nedsmutsning.

Effektoptimerare ger också en större flexibilitet när det gäller att utforma utrymmet på taket. I ett traditionellt system med strängväxelriktare begränsas placeringen av panelerna av behovet av lika långa strängar och av att varje panel ska ha samma lutning. I ett SolarEdge-system finns inga sådana begränsningar, vilket gör att panelernas placering kan anpassas optimalt till takets form och utformning för att generera mer el.

Köpcentret Åkersberga Centrum ligger i Österåkers kommun, 30 km norr om Stockholm, och har närmare 60 butiker, restauranger och kaféer. Solenergin kommer att användas av Citycon för att minska kostnaderna för drift av hissar, rulltrappor och belysning i de allmänna utrymmena. Efterdenna framgångsrika installation planerar nu Citycon att införa solenergi i fler av sina köpcentrum.