Lång väg fram - Nio av tio fastighetsägare är ännu inte digitaliserade

Foto: GlobalConnect

Svenska fastighetsägare stöter på utmaningar när det gäller att digitalisera sina fastigheter, trots att majoriteten anser att det är av stor vikt. En undersökning från GlobalConnect bland 300 fastighetsägare avslöjar att trots att minskade kostnader är en stark motivationsfaktor för digital omställning, så brister det i tillgänglig tid. Nittio procent av fastighetsägarna har en lång väg kvar innan de har fullständigt digitaliserat sina fastighetsbestånd.

Även om digitaliseringen ses som central, hamnar andra prioriteringar i fokus när det är dags att planera verksamheten. Det, tillsammans med bristen på nödvändig kompetens internt, framstår enligt fastighetsägarna själva som de främsta hindren för att digitalisera sina fastigheter.

Risk för eftersläpning – Det är oroande att så många inte prioriterar och allokerar budget för digitalisering. Jag ser det som en verklig risk att hela fastighetsbranschen kommer att hamna efter. Artificiell intelligens blir alltmer integrerad i olika branscher, och fastighetsägare måste anpassa sig. Möjligheten att fatta datadrivna beslut som kan öka effektiviteten borde vara tillräcklig motivation för att prioritera detta, säger Henrik Hammarström, chef för B2B GlobalConnect Sverige.

Endast en av tio har nått långt i digitaliseringsprocessen De flesta fastighetsägare i undersökningen har påbörjat digitaliseringsprocessen på något sätt, såsom användning av digitala verktyg för hyreskontrakt, bokning av tvättstuga och implementering av säkerhets- och passeringssystem. Endast en av tio anser dock att de har kommit långt i denna process. Många fastighetsägare upplever svårigheter eftersom de använder olika system från olika leverantörer för olika delar av sina fastigheter.

– Det är tidskrävande att hantera den dagliga driften samtidigt som man implementerar nya system, säger en av respondenterna i undersökningen.

Omsättning och ägandeform påverkar graden av digitalisering Den främsta anledningen till att fastighetsägare strävar efter digitalisering är att minska sina omkostnader och få en bättre överblick över sin verksamhet. GlobalConnects jämförelser visar att företag med högre omsättning (+10 miljoner SEK) tenderar att ha kommit längre i digitaliseringsprocessen jämfört med de med lägre omsättning. Det finns också skillnader mellan fastighetsbolag inom allmännyttan och privatägda fastighetsbolag, där de förstnämnda anser att de har kommit längre. Trots detta påpekar nästan alla företag att behovet av ökad digitalisering är betydande.

– Det är uppenbart att digitaliseringen handlar om kostnader. Fastighetsägare måste identifiera andra områden som kan prioriteras ner för att kunna göra framsteg. Undersökningen visar att man inser att man kan minska kostnaderna. På lång sikt kommer digitaliseringen i många fall att betala sig själv, säger Henrik Hammarström.