Slättö utökar portföljen - fokus på hållbara bostadsinvesteringar

Fotograf: Photographer.

Slättö fortsätter sin tillväxtresa genom att förvärva tolv bostadsfastigheter i centrala Norrköping med en stark inriktning på hållbara investeringar.

En fond som förvaltas av Slättö har nyligen förvärvat 325 lägenheter från Eklöf Fastigheter, vilket motsvarar en uthyrningsbar yta på nästan 24 000 kvadratmeter.

”Detta markerar vårt första förvärv inom bostadssektorn på nästan två år. Vi har sett en ökning av avkastningskraven i segmentet sedan början av 2022. Trots detta har vår tro på bostäder som en stark investering alltid varit orubblig, och den aktuella kombinationen av hyrespotential och prissättning skapar en gynnsam möjlighet att återigen börja förvärva”, säger Christian Bratt, Head of Residential och partner på Slättö.

Som en del av förvärvet kommer Slättö att utarbeta en handlingsplan för energieffektiviserande åtgärder över hela portföljen. Dessa åtgärder förväntas väsentligt förbättra portföljens hållbarhetsprofil i enlighet med EU:s taxonomikriterier.

”Detta förvärv kompletterar vår befintliga portfölj på ett utmärkt sätt, med dess centrala läge, låga vakanser och möjlighet till värdeskapande åtgärder såsom energieffektiviseringar”, tillägger Christian Bratt.