Tyréns deltar i förstudier och samordning av Nobel Center 

Bild: Tyréns.

 Planerna för Nobel Center, ett nytt centrum för vetenskap, kultur och dialog vid Slussen i Stockholm, är i full gång. Tyréns deltar i förstudier och samordning av projektet, där de bidrar med expertis inom byggnadskonstruktion, särskilt med fokus på trä och återbruk.

Nobel Center kommer att vara en plats för utställningar, föreläsningar och skolprogram inom områdena vetenskap, litteratur och fred, vilket är nära kopplat till Nobelpriset. Projektet innebär en komplex samordning, särskilt med det pågående projektet Slussen, och Tyréns erfarenhet och expertis är avgörande i detta tidiga skede.

Karl Graah-Hagelbäck, uppdragsansvarig konstruktör på Tyréns, betonar vikten av samspel och dialog mellan olika kompetenser i ett sådant projekt.

– För oss är samarbete och kommunikation mellan våra träkonstruktörer och kollegor av yttersta vikt. Att se helheten och hitta lösningar som driver projektet framåt är avgörande, säger Graah-Hagelbäck.

Tyréns mål är att stödja kunden genom hela processen, från tidiga investeringsbeslut till färdiga byggnationshandlingar. Med sin breda specialistkunskap strävar de efter att säkerställa kvalitet och långsiktig hållbarhet för Nobel Center.