Mårten Othérus tar över som tillförordnad VD för Nordr Sverige

Bild: Nordr Sverige.

Nordr Sverige meddelar att Mårten Othérus har utsetts till tillförordnad VD för företaget. Han tar över rollen från Biljana Pehrsson, som nyligen utnämnts till VD för Jernhusen.

Mårten Othérus har en lång erfarenhet inom Nordr (tidigare Veidekke Bostad), där han har innehaft olika chefspositioner sedan 2005. Han har bland annat varit chef för investeringar och region Sydväst samt region Stockholm.

Andreas Martinussen, koncernchef för Nordr, kommenterar utnämningen och betonar Othérus långa erfarenhet och gedigna kunskap om företagets affär och verksamhet.

Nordr är en av de ledande bostadsutvecklarna i Skandinavien med fokus på växande storstadsregioner. Företaget har en omfattande portfölj med över 16 000 byggrätter i storstäder som Stockholm, Malmö, Göteborg, Oslo, Bergen, Stavanger och Trondheim.

Biljana Pehrsson, som tidigare var VD för Nordr Sverige, har blivit utsedd till VD för Jernhusen och tillträder sin nya tjänst senast i mitten av augusti 2024. Martinussen tackar Pehrsson för hennes insatser och ledarskap, som har lagt grunden för fortsatt framgång i den svenska verksamheten.