Samfori stöttar Nordanstigs kommun i uppförandet av nytt äldreboende

Bild: Samfori.

Samfori Fastigheter har tilldelats ett uppdrag av Nordanstigs kommun som specialistkonsult inför planeringen av ett nytt särskilt boende för äldre i Bergsjö. Detta uppdrag är en del av kommunens satsning på att förbättra äldreomsorgen och möta behoven hos den äldre befolkningen.

Det direktupphandlade avtalet innebär att Samfori Fastigheter kommer att delta i projekteringen för det nya äldreboendet, som förväntas rymma 96 boendeplatser. Uppdraget inkluderar också juridisk rådgivning och samordning av arbete för att säkerställa att projektet uppfyller kommunens krav och förväntningar.

"Vi är glada över att kunna stödja Nordanstigs kommun i deras strävan att skapa en högkvalitativ och välfungerande äldreomsorg", säger Alex Mabäcker, VD för Samfori Fastigheter. "Genom vår kompetens och erfarenhet inom äldreboendeutveckling strävar vi efter att säkerställa att det nya boendet blir en trygg och trivsam miljö för de äldre invånarna."

Det nya äldreboendet förväntas vara klart under första kvartalet 2026 och kommer att bidra till att möta behoven hos den äldre befolkningen i Nordanstigs kommun.