Lundbergs Fastigheter inför Smart Passage för ökad trygghet

Bild: Amido.

Amido har nu etablerat ett avtal med Lundbergs Fastigheter för implementering av Smart Passage, ett digitalt system som säkerställer automatisk tillträde för ambulanser och Räddningstjänsten till fastigheter vid nödsituationer. Detta partnerskap syftar till att höja säkerheten och tryggheten för Lundbergs Fastigheters bostadshyresgäster.

Det nya avtalet mellan Amido och Lundbergs Fastigheter innebär ett betydande steg framåt för att förbättra säkerheten och tryggheten för boende i Lundbergs Fastigheters bostäder. Genom Smart Passage, utvecklat i samarbete med SOS Alarm och Swedlock, ges ambulanser och Räddningstjänstens fordon automatisk behörighet till fastigheter kopplade till systemet vid larm från SOS Alarm. Denna teknik möjliggör en snabbare och smidigare inpassering jämfört med traditionell nyckelhantering och integreras enkelt med befintliga låssystem.

Johan Ladenberg, vd för Lundbergs Fastigheter, uttrycker att trygghet och säkerhet är av högsta prioritet för företaget och att samarbetet med Amido är en naturlig del av deras strävan att erbjuda en säker boendemiljö för hyresgästerna.

Patrik Simson, vd för Amido, välkomnar partnerskapet och betonar vikten av att öka tryggheten för samhällets medborgare genom digitalisering och effektivisering av hjälpresurser. Amido ser fram emot ett framgångsrikt samarbete med Lundbergs Fastigheter för att ytterligare stärka tryggheten för deras bostadshyresgäster.

Genom detta partnerskap strävar Lundbergs Fastigheter och Amido efter att höja säkerheten och tryggheten för boende i fastigheter genom att implementera Smart Passage, ett innovativt system som möjliggör snabb och effektiv tillträde för räddningsfordon vid nödsituationer.