Solceller installeras på DSV:s nya lager

Lagerbyggnaden i Landskrona Bild: Brion

Brion SunEnergy kontrakterade byggföretaget Tommy Allström Byggproduktion för att installera en solcellsanläggning på DSVs nyligen uppförda lageranläggning i Landskrona. Den totala ytan för byggnaden är 175 000 kvadratmeter, vilket gör den till Nordens största logistikbyggnad.

Den nybyggda byggnaden, placerad bredvid den befintliga lagerbyggnaden, kommer att fungera som ett centralt nav för logistikverksamheten. Anläggningen är avsedd att betjäna den nordiska marknaden.

Projektet är en totalentreprenad, solcellerna kommer installeras på två tak; 9,837MW plus 4,333MW. Projekteringen är i full gång och installationen kommer att ske under 2024. Projektet har stort fokus på miljö och skall certifieras enligt BREEAM, delar av lagret kommer även att vara automatiserat.

Projektet har ett stort fokus på miljön och den kommer att certifieras enligt BREEAM-standarderna. Dessutom kommer delar av lagret att vara automatiserade.