Heba och Åke Sundvall överlåter Vårberg-fastigheter till Svenska Bostäder

Illustration: Heba

Heba Fastighets AB (publ) och Åke Sundvall AB har genom sina JV-bolag VBT Utvecklings AB, ingått avtal om överlåtelse av två fastigheter i Vårberg till AB Svenska Bostäder. Affären genomförs i form av två bolagsaffärer och förväntas tillträdas preliminärt den 1 september 2024 och den 1 juni 2025. Genomförandet av affären är villkorat av godkännande från AB Svenska Bostäders styrelse, Stockholms Stadshus AB:s styrelse samt Stockholms Stads kommunfullmäktige.

Fastigheterna i Vårberg, som initialt byggdes som bostadsrätter men senare konverterades till hyresrätter på grund av en avvaktande marknad, överlåts genom en aktiebolagstransaktion. Köpeskillingen för aktierna baseras på det underliggande fastighetsvärdet om 725 miljoner kronor.

Patrik Emanuelsson, VD för Heba Fastighets AB, uttrycker sin glädje över att ha bidragit till utvecklingen i Vårberg genom att bygga attraktiva hyresbostäder. Han betonar att AB Svenska Bostäder, med sin omfattande erfarenhet av att skapa attraktiva och trygga områden, är den ideala parten att överta fastigheterna. Emanuelsson ser affären som möjligheten för Heba Fastighets AB och Åke Sundvall AB att fokusera ännu mer på sina kommande gemensamma stora utvecklingsprojekt.

Martin Sundvall, VD för Åke Sundvall AB, understryker vikten av att skapa stadens mest omtyckta områden och nämner att varje beslut och detalj i utvecklingen av Vårberg har varit noggrant övervägda. Efter försäljningen till Svenska Bostäder ser han och Åke Sundvall fram emot att fortsätta utveckla och bygga kvarter med vackra, funktionella och hållbara hus tillsammans med Heba.

Fastigheterna i Vårberg omfattar sammanlagt 300 lägenheter med en total BOA (byggnadsarea) om 5 310 kvadratmeter och 7 097 kvadratmeter BTA (bruttoarea), vilket innebär totalt 12 407 kvadratmeter BTA.