NCC flyttar in i Fastpartner's Amerika 3 i Norrköping

Foto: Piqsels

Fastpartner har ingått ett 5-årigt hyresavtal med NCC för cirka 850 kvadratmeter i fastigheten Amerika 3, belägen i industriområdet Sylten, Norrköping. NCC påbörjar sin inflyttning i februari och kommer att genomföra renoveringsarbeten under våren, med förväntad slutförande till sommaren. Renoveringen kommer att fokusera på specifika delar av byggnaden som redan har lämpliga förutsättningar, inklusive personalutrymmen och kontor. En hållbar approach används genom återanvändning av material som har sparats inom fastigheten.

NCC kommer att hyra de sista tillgängliga kontors- och personalutrymmena i denna sektion av fastigheten, som kommer att fungera som platskontor under byggandet av Johannisborgsleden. Byggandet av denna led förväntas pågå under flera år.

Amerika 3-fastigheten erbjuder en uthyrningsbar yta på cirka 49 600 kvadratmeter och inkluderar en blandning av attraktiva kontors-, lager- och produktionsutrymmen. Bland hyresgästerna finns företag som Packoplock Scandinavia, Kriminalvården, PreZero Recycling, Johnson Controls System och Promotionhuset.

Fredrik Thorgren, Regionchef på Fastpartner, betonar vikten av en hållbar renovering och etableringen i nära anslutning till NCC:s pågående entreprenadarbete som ett sätt att främja effektiviteten i genomförandeprocessen och minimera miljöpåverkan.