Familjebostäders solcellssatsning växer med 6300 kvadratmeter

Solceller Sirusgatan i Göteborg. Bild: Familjebostäder

Familjebostäder implementerar solceller på allt fler av sina byggnader i enlighet med ett gemensamt koncernuppdrag. Vi har nu över 100 installationer som genererar cirka 3 100 kilowatt solenergi på våra fastigheter. Dessa solceller monteras både på nybyggda och befintliga hus, främst på taken.

Under det senaste året har vi installerat solceller på en yta av 6 300 kvadratmeter, vilket ger en total produktionskapacitet på 11 900 kvadratmeter. Solcellerna förväntas producera 2 900 000 kWh grön el per år. Med en egenanvändningsgrad på cirka 40 procent innebär detta att vi säljer ungefär 1 700 000 kWh grön el till invånarna i Göteborg.

Huvudsakligen monteras solcellerna på hustaken, men vi har även tre mindre anläggningar på fasaderna vid Lisa Sass gata på Hisingen och en på Riksdalersgatan i Högsbo. Tack vare solcellerna blir fastigheterna mer miljövänliga, och vårt behov av att köpa el för ventilation, tvättstugor, hissar och övrig fastighetsel minskar.

En genomsnittlig lägenhet förbrukar 2000-4000 kWh/år i ren hushållsel, den el som hyresgästerna själva köper. Utöver detta tillkommer 500-3000 kWh/år av fastighetsel, beroende på husets typ.

Nästa steg för solceller är våra nya byggnader vid Selma Lagerlöfs torg, som förväntas bli klara under innevarande år.