Hifab vinner ramavtal med Exploateringskontoret i Stockholm

Foto: Adam Gavlák/Unsplash

Hifab har erhållit ett ramavtal med Exploateringskontoret i Stockholms stad som omfattar tekniska besiktningstjänster främst inom mark och anläggning. Avtalet sträcker sig fram till den 31 december 2027 och börjar gälla från och med februari 2024.

Exploateringskontoret ansvarar för förvaltning och utveckling av Stockholms stads markinnehav, inklusive exploatering för bostäder och företagsområden. De har även ansvaret för investeringar i allmänna platser som gator, vägar, parker och torg. Ett av deras uppdrag är att säkerställa hållbart samhällsbyggande och att uppfylla Stockholms stads mål om 140 000 bostäder till 2035. Stockholms stad äger ungefär 70 procent av all mark i staden.

Ramavtalet mellan Exploateringskontoret och Hifab fokuserar på tekniska besiktningstjänster inom mark och anläggning, men andra områden kan också bli aktuella. Detta avtal bygger på ett tidigare ramavtal som Hifab hade med Stockholms stad från 2020 till januari 2024. Under den perioden utförde Hifab bland annat flera besiktningar i Hagastaden och andra projekt på Lilla Essingen.

Shabnam Tavakoli, Hifabs Affärschef för anläggning, mark och miljö i Stockholm, kommenterar att Exploateringskontoret har varit en kund till Hifab sedan 2020 och att de är glada över att ha fortsatt förtroende att samarbeta med staden i kommande projekt.