Skellefteås expansion - Arkitektoniska visioner för Örviken

Örvikensågen. Foto: Patrick Degerman

Hur kan Örviken expandera med nya bostäder samtidigt som de bevarar sina kulturhistoriska värden, och hur kan tillgängligheten till vattenområden förbättras? Arkitekter, designers, antikvarier och konstnärer får möjlighet att skissa på lösningar åt Skellefteå kommun.

Denna skissprocess ingår i projektet Visioner i norr, där även Umeå, Luleå, Boden, Kiruna och Gällivare kommuner deltar. Liksom Skellefteå står dessa städer inför utmaningar relaterade till gröna investeringar, teknologiska framsteg och infrastrukturella förändringar. För Skellefteå handlar det främst om bostadsbyggande, då kommunen planerar att växa från 72 500 till 90 000 invånare år 2030.

Varje kommun har valt ett specifikt område eller inriktning som de vill ha nya perspektiv på.

– Vi valde Örviken på grund av dess potential för tillväxt, men vi måste också beakta områdets kulturmiljöer av riksintresse kring Örvikensågen, förorenad mark från den och andra industrier samt tung trafik från Sundgrundsleden, säger Harriet Wistemar, kommunarkitekt och avdelningschef för fysisk planering vid Skellefteå kommun.

Utöver att bygga bostäder strävar kommunen efter att vattnet runt Örviken ska kunna användas mer effektivt.

I slutet av februari kommer utlysningen att publiceras, och i april kommer de olika teamen att utses för att arbeta med varje kommun. Därefter har de vår och höst för att utveckla sina förslag.

– Jag ser fram emot att få andra perspektiv på området, att få ta del av kreativa idéer som kan uppstå i detta samarbete och att se vilka förslag vi kan använda i vårt fortsatta arbete med Örviken, säger Lars Hedqvist, planeringschef vid Skellefteå kommun.

Fakta: Bakom Visioner i norr står bland andra Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas genom Rådet för hållbara städer, tillsammans med kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.