Högskolan i Borås driver projekt för hållbara betonglösningar

Högskolan i Borås bryter ny mark inom forskning för miljövänligare betongelement. Genom att driva ett banbrytande projekt utforskar de användningen av återvunnen betongkross och glas som bindemedel, med fokus på att minska klimatpåverkan inom byggsektorn. Foto: Högskolan i Borås

Just nu pågår forskning vid Högskolan i Borås för att utveckla en ny generation betongelement med betydligt mindre miljöpåverkan jämfört med de som används idag. I dessa element används återvunnen betongkross som ballast, och en betydande del av cementet ersätts med glas som bindemedel. Sedan augusti 2023 har projektet arbetat med att utföra olika experiment och nyligen presenterades resultaten för de involverade parterna. Detta kan vara av stort intresse för fastighetsutvecklare i landet som planerar att genomföra nya byggprojekt.

Agnes Nagy, docent inom byggteknik med fokus på betong, delar med sig av de lovande resultaten och betonar att målet med projektet är att skapa en cirkulär process för tillverkning av byggelement med minskad klimatpåverkan. Projektet involverar olika ämnesområden som maskinteknik och logistik. Forskarna undersöker inte bara hållfastheten i betongelementet utan ser också över hela livscykeln för materialet i betongelementen samt transporterna av material till och från byggplatserna.

Tanken bakom projektet är att skapa en cirkulär process där betongkrosset återanvänds i nya byggelement på samma plats istället för att riva en byggnad och transportera bort gammal betong för att sedan bygga nytt. Detta koncept tillämpas specifikt i samband med rivningen av Västerbro i Borås, där de nya byggelementen, tillverkade av återvunnen rivningsbetong och planglas, kommer att användas för återuppbyggnaden.

Även Borås Stad visar intresse för dessa betongelement, särskilt i projektet Viskans park, som sträcker sig genom staden längs Viskan-ån. Resultaten från forskningsprojektet, som nyligen presenterades, möttes av ett stort intresse och ledde till många diskussioner om dess praktiska genomförbarhet och värde.

Forskningsprojektet, som pågår till juli 2025, finansieras av Vinnova och samarbetar med aktörer som fastighetsägare, ballastproducenter, betongindustrin, konsulter och Borås Stad. Det adresserar utmaningar inom Agenda 2030, särskilt mål 12 om hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystem genom materialåtervinning samt mål 11 om skapandet av hållbara städer. Projektet syftar också till att främja jämställdhet och ekonomisk tillväxt genom cirkulära materialflöden inom byggbranschen, vilket kan leda till etablering av nya företag och arbetstillfällen.