Sigtuna kommun förvärvar 14 fastigheter från Rikshem

Foto: Carl Nenzen Loven / Unsplash

Rikshem överlåter 14 samhällsfastigheter i Sigtuna till Sigtuna kommun. Dessa fastigheter innefattar för närvarande LSS-boenden, förskolor, skolor och ett äldreboende. Transaktionen är beroende av ett beslut som ska fattas av kommunfullmäktige den 25 april.

Försäljningen innefattar totalt 14, främst mindre, samhällsfastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta på 28 630 kvadratmeter och har ett värde på 785 miljoner kronor. Trots försäljningen kommer Rikshem att behålla en betydande portfölj i Sigtuna, bestående av sju samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta på 33 217 kvadratmeter, samt ett antal bostadsfastigheter. Avtalen med kommunen för två av dessa samhällsfastigheter kommer att förlängas i samband med transaktionen. Rikshem har ägt de nu avyttrade fastigheterna sedan 2012.

"Vi är mycket nöjda med denna affär, som tillkommit efter önskemål från Sigtuna kommun om att förvärva delar av de fastigheter där kommunen bedriver verksamhet. Försäljningen möjliggör en mer effektiv förvaltning genom att vi avyttrar mindre enheter samtidigt som vi behåller de större, där vi ser utvecklingspotential. Dessutom ger affären oss goda förutsättningar att vidareutveckla vårt bestånd i norra Stockholm", säger Anette Frumerie, vd för Rikshem.

Sigtuna kommun beräknas preliminärt överta ägandet och förvaltningen av fastigheterna den 31 maj 2024. Försäljningen är villkorad av beslut i Sigtuna kommunfullmäktige den 25 april 2024.