Höga räntekostnader tvingar många att sälja

Foto: Jonas Ingerstedt

Enligt en undersökning utförd av Svensk Fastighetsförmedlings mäklarpanel, "Bostadsutsikten", uppges höga räntekostnader vara en faktor bakom flera bostadsförsäljningar. Närmare 57% av fastighetsmäklarna uppger att de har kunder som tvingas sälja sina bostäder på grund av höga räntekostnader.

Mäklare från Svensk Fastighetsförmedling runt om i landet tillfrågades om deras kunder tvingades sälja sina bostäder på grund av höga räntekostnader. Resultatet visar att de genomförda räntehöjningarna har slagit hårt mot hushållen och att de höga räntekostnaderna är en bidragande orsak till många bostadsförsäljningar.b

Erik Wikander, vice VD på Svensk Fastighetsförmedling, menar att en eventuell framtida räntesänkning skulle kunna öppna upp för fler som behöver byta bostad och som tidigare tvingats vänta.

"Hushållen har kämpat under en längre tid och nu ser vi fullt ut effekterna av tidigare räntehöjningar och inflation. Med en minskande inflation behöver Riksbanken agera och justera styrräntan," säger Erik Wikander.

Erik anser att det är dags att se framåt och att flyttkedjor är en viktig del av bostadsmarknaden, där säljare blir köpare och vice versa. Under de senaste 18 månaderna har många tvingats pausa sina flyttbehov, men nu är det dags att agera.

"Våra fastighetsmäklare arbetar för att frigöra flyttkedjor och underlätta för både drömflyttare och de som har ett akut behov av att byta bostad," säger Erik Wikander.

Många fastighetsmäklare märker nu en möjlig vändning på marknaden med fler visningsgäster och fler bostadsaffärer. En ökad optimism märks, drivet av förväntade räntesänkningar, vilket gör det till en bra tidpunkt att byta till en större bostad.

"Bostadsmarknaden har stabiliserats och priserna förväntas stiga på sikt. Om man behöver en större bostad är det en bra tidpunkt att agera. Det är viktigt att ha en tydlig ekonomisk kalkyl och överväga att sälja först och sedan köpa nytt baserat på ens faktiska behov," säger Erik Wikander.