Evergrande drar tillbaka ansökan om konkurskydd i USA

Evergrande har länge varit en symbol för de problem som drabbat Kinas fastighetssektor. Företaget, som är en av de största fastighetsutvecklarna i Kina, har kämpat med en enorm skuldbörda. Foto: Wikipedia Common Lic, kredit: Dinkun Chen

Evergrande Group, en kinesisk fastighetsutvecklare, har meddelat att de kommer att dra tillbaka sin ansökan om konkurskydd enligt Kapitel 15, som ursprungligen lämnades in till en amerikansk domstol i augusti förra året. Detta steg togs efter att en domstol i Hongkong i januari utfärdade en likvidationsorder, vilket i praktiken omöjliggjorde för företaget att genomföra sin plan för skuldomstrukturering.

Evergrande, som är djupt skuldsatt, har sedan ansökan diskuterat med kreditgivare om hur man ska kunna återbetala sina skulder i utländsk valuta. Företagets beslut att dra tillbaka sin ansökan om Kapitel 15 skydd framkom efter att det stod klart att skuldomstruktureringen inte skulle kunna genomföras enligt plan.

Strängare policy

Den kinesiska regeringen har antagit en strängare policy gentemot fastighetsrelaterade företag med hög skuldsättning. Detta är en del av en större ansträngning för att stabilisera den inhemska fastighetsmarknaden.

Evergrande har länge varit en symbol för de problem som drabbat Kinas fastighetssektor. Företaget, som är en av de största fastighetsutvecklarna i Kina, har kämpat med en enorm skuldbörda.

Total kollaps

Dess finansiella problem började dra till sig internationell uppmärksamhet under 2021, vilket ledde till oro för potentiella rippleffekter i den globala ekonomin. Med över 300 miljarder dollar i skulder har Evergrandes kamp för att undvika en total kollaps varit en pågående saga som speglat de större utmaningarna inom den kinesiska fastighetsmarknaden.

Det faktum att Evergrande nu drar tillbaka sin ansökan om konkurskydd i USA markerar en ny vändning i företagets försök att hantera sin skuldkris. Detta beslut understryker också de komplexa utmaningar som företaget står inför när det gäller att navigera både nationella och internationella juridiska system i sin strävan efter ekonomisk stabilitet.

Källa: Handelsblatt