Sweco utformar framtidens sjukhus i Luxemburg

Sjukhuset är tänkt att ge invånarna i regionen tillgång till modern hälsovård, där teknologi, mänsklighet och natur samverkar i en helhetssyn på vård. Bild: Sweco

Sweco, ett ledande företag inom teknikkonsultation, har vunnit uppdraget att utveckla ett storskaligt sjukhuskomplex i södra Luxemburg, med planerad driftstart 2033.

Projektet, som beställts av Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM), innebär att Sweco kommer att ansvara för alla designskeden i skapandet av det nya sjukhuset "Südspidol" i Esch-sur-Alzette.

Nästan bara enkelrum

Det nya sjukhuset kommer att ha en bruttoytan på 121 000 kvadratmeter och ungefär 600 vårdplatser, där majoriteten utgörs av enkelrum. Projektet är ambitiöst, med målsättningen att uppnå DGNB-certifiering* för hållbarhet, vilket innebär att Sweco kommer att implementera energieffektiva lösningar för att möta dessa hållbarhetskrav.

Erwin Malcorps, affärsområdeschef för Sweco i Belgien, uttrycker entusiasm över projektet och betonar Swecos breda expertis inom hälsosektorn. Han lyfter fram företagets erfarenhet av att rådgiva kunder inom hälso- och farmaceutiksektorn samt planering, design, byggnation och optimering av sjukhus och andra hälsorelaterade byggprojekt.

Tvärvetenskaplig ansats

Swecos styrka ligger i en tvärvetenskaplig ansats och möjligheten att samordna kunskap över divisioner och länder. I det här specifika projektet innebär det att koordinera mer än 50 intressenter från olika länder på fem olika språk.

Sweco kommer att hantera hela designprocessen inklusive rådgivning för att uppnå höga hållbarhetsstandarder, tillståndsprocesser, upphandling, budgetkontroll, byggnadsledning och driftsättning.

Helhetssyn

DGNB-certifikatet, utfärdat av Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, är en utmärkelse för hållbart byggande som värderar ekologi, ekonomi och sociokulturell kvalitet lika. Systemet erbjuder en helhetssyn på hållbarhet.

Om Sweco:

Sweco är ett internationellt ledande företag inom teknikkonsultation som erbjuder kvalificerad expertis inom teknik, miljövetenskap och arkitektur. Med projekt i norra Europa och runt om i världen strävar Sweco efter att bidra till en hållbar utveckling och förbättra livsmiljöer. Företaget har en lång historia av att arbeta med både privata och offentliga kunder inom en rad olika sektorer, inklusive hälsovård.

Källa. Sweco