Nivika utökar portföljen med fastighetsköp i Varberg

Foto: Nivika

Det verkar som om du delar information om ett förvärv av kommersiella fastigheter i Varberg av företaget Nivika. Förvärven är så kallade sale and leaseback-affärer, vilket innebär att Nivika förvärvar fastigheterna från JSM Holding AB och S.B.S. Steam Boiler Service AB samtidigt som säljarna blir kvar som hyresgäster i fastigheterna.

Här är en summering av de viktigaste punkterna:

  1. Fastighetsinformation: Förvärven omfattar två kommersiella fastigheter i Varberg med en total uthyrningsbar yta på 4 176 m2.

  2. Fastighetsvärde: Värdet på fastigheterna uppgår till cirka 49 miljoner kronor.

  3. Sale and leaseback-affärer: Förvärven genomförs som sale and leaseback-affärer, vilket innebär att säljarna också kommer att vara hyresgäster i fastigheterna.

  4. Hyresvärde: Det årliga hyresvärdet för fastigheterna är 3,7 miljoner kronor.

  5. Avtalstid: Genomsnittlig avtalstid för hyresavtalen är fem år.

  6. Tidpunkt för tillträde: Fastigheterna tillträddes under andra halvan av mars.

Niclas Bergman, VD för Nivika, uttrycker sin glädje över förvärven och betonar att de är i linje med Nivikas strategi att fortsätta växa med välavkastande fastigheter i utvalda lägen.