Emilshus förvärvar 18 fastigheter

Foto: Magnus Östberg / Unsplash

Emilshus har förvärvat 16 fastigheter i Jönköping och två fastigheter i Linköping från Corem Property Group. Dessa fastigheter har en total uthyrningsbar yta på 65 290 kvm och en genomsnittlig återstående hyrestid på 5,1 år. Den årliga hyresintäkten uppgår till 65 miljoner kronor.

Fastigheterna i Jönköping är strategiskt belägna i Ljungarum, Torsvik och på Gamla flygfältet, medan fastigheterna i Linköping finns i Torvinge industriområde nära E4:an. En imponerande uthyrningsgrad på 96 % återfinns, med kända hyresgäster som Bubs (Orkla), Postnord, Ramudden, ÖoB och DHL. Tillträde förväntas ske under andra kvartalet 2024.

VD för Emilshus, Jakob Fyrberg, beskriver förvärvet som strategiskt viktigt och i linje med företagets tillväxtstrategi. Det positionerar Emilshus som en betydande aktör i Jönköpingsregionen och ger dem välavkastande tillgångar med lång hyrestid i attraktiva lägen.