Catena förvärvar fastighet i Helsingborg från DSV Road

Foto: Catena

Catena har ingått avtal med DSV Road Holding A/S för förvärv av en fastighet i Helsingborg genom en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde på 398 Mkr före avdrag för latent skatt.

Fastigheten, Torbornahögen 7, är belägen i Ättekulla industriområde i Helsingborg och har en total tomtarea på 41 800 kvadratmeter. Förvärvet genomförs som en sale-and-leaseback-transaktion där DSV Road AB, i samband med transaktionen, kommer att ingå ett 10-årigt hyresavtal med Catena för en nyproducerad logistikanläggning på 29 330 kvadratmeter. Anläggningen kommer att certifieras som BREEAM Very Good och utrustas med en solcellsanläggning på 500 kW.

Hyresgästen för den nybyggda anläggningen är DSV Road AB, ett dotterbolag till DSV Road Holding A/S, som erbjuder logistiklösningar för vägtransport inom Europa med distributionsnätverk även i Nordamerika och Afrika.

Fredrik Renå, Regionchef Syd på Catena, kommenterar: "Vi ser fram emot att välkomna DSV Road som hyresgäst samtidigt som vi expanderar vårt fastighetsbestånd i Helsingborg med fler högkvalitativa ytor. Helsingborg rankas regelbundet som ett av Sveriges bästa logistiklägen och Catena har en långvarig och stark förankring här."

Det beräknade driftsöverskottet uppskattas till 23-24 Mkr, och tillträdet är planerat att ske den 27 mars 2024. Catena äger redan fastigheterna Bunkagården Mellersta 1 och Bunkagården Mellersta 2 i Ättekulla industriområde.