Fortsatt byggande för SKB trots avvaktande marknad

Under 2023 flyttade SKBs medlemmar in i kvarteret Lysosomen i Hagastaden. Varje nytt kvarter har unik konst på plats, Anna Pajak sitter vid ett av sina konstverk i Lysosomen. Foto: baraBild

På en avvaktande bostadsmarknad där flera bostadsföretag har saktat ned byggtakten, har SKB fortsatt att hålla tempot enligt plan. År 2023 slutfördes 128 kooperativa hyresrätter, med ytterligare 229 lägenheter påbörjade. Samtidigt fortsätter SKB att växa som förening och hade 93 155 medlemmar vid årets slut.

Finansiellt sett förblir SKB starkt, med en omsättning på 907 (841) miljoner kronor och ett överskott på 105 (132) miljoner. Den totala fastighetsportföljen uppgick vid årsskiftet till 26,1 miljarder kronor.

"Trots utmaningar med stigande kostnader har vi fortsatt att hålla en stabil ekonomi och gynnsamma lånevillkor, vilket har hållit kostnadsökningarna i schack jämfört med många andra bostadsföretag," säger Ingrid Gyllfors, vd för SKB.

Den kooperativa hyresrättsmodellen och sund ekonomi möjliggör fortsatt byggande för SKB. Trots stigande kostnader är medlemmarna en viktig drivkraft för fortsatt byggande.

"SKB fortsätter att växa som förening, och med många medlemmar som väntar på bostad är det viktigt för oss att hålla en rimlig byggtakt," tillägger Ingrid Gyllfors.

Under året har 509 kooperativa hyresrätter varit under produktion, varav 128 färdigställdes i Hagastaden, medan bygget i Kista fortsatte. Två nya projekt, kvarteret Ananasen på östra Södermalm i Stockholm och kvarteret Modellören i Gustavsbergs hamn, påbörjades också. Värmdö blir därmed den åttonde kommunen där SKB är verksam. Samtidigt fick SKB markanvisning av Stockholms stad för 134 nya bostäder på Årstafältet, med planerad byggstart för cirka 1 250 lägenheter fram till 2031.