Slakthusområdet förvandlas med fossilfria innovationer

Av: Volvo Construction Equipment

Projektet har nu nått halvtid vid Sveriges största fossilfria arbetsplats, och CO₂-utsläppen har minskat med 1 808 ton, vilket överträffar förväntningarna. Stockholms stads strikta krav på ett fossil- och utsläppsfritt projekt har varit avgörande för framgången. I detta innovativa pilotprojekt samarbetar Stockholms stad och Skanska med Volvo CE för att minska klimatpåverkan och sätter därmed en ny standard för hållbart byggande.

b
Samarbetspartners i projektet, från vänster till höger: Fredrik Ågren, Anders Österberg, Fredrik Ståhl - Stockholms stad, Tora Leifland - Volvo CE, Lisa Kroon, Lisa Wohlfart - Skanska.

Det 100 år gamla Slakthusområdet nära Stockholms centrum, känt som köttpackningsdistriktet, genomgår en betydande förvandling. Nu, vid projektets halvväg, har en CO₂-reduktion på 1 808 ton uppnåtts, vilket motsvarar utsläppen från 180 svenskar under ett år. Detta är tack vare nära samarbeten och engagemang från parter som Stockholm City, Skanska, Volvo CE och återförsäljaren Swecon.

Användningen av elektriska maskiner har minskat CO₂-utsläppen med 421 ton. De återstående 840 tonnen är tack vare användningen av det förnybara bränslet HVO100 (hydrerad vegetabilisk olja). Ytterligare 547 ton CO₂ har sparats genom cirkulära processer och återanvändning av berg- och jordmassor inom projektet. Detta är en stor framgång då projektets totala målsättning är att minska CO₂-utsläppen med 2 000 ton.

Viktiga hållbarhetskrav i projektet inkluderar:

  • 100 % fossilfri byggarbetsplats
  • Användning av HVO100-bränsle för arbetsplatsen och transporter
  • Minst 10 % elektrisk drift

"Stockholms stad visar med detta projekt att hållbara byggarbetsplatser är möjliga idag. Våra partners har mod, engagemang och rätt inställning för att driva hållbarhetsfrågor framåt," säger Anders Österberg, biträdande finansborgarråd och ordförande i exploateringsnämnden i Stockholms stad.

Volvos 23-ton eldrivna grävmaskin EC230 Electric används för markarbeten i projektet. Maskinen laddas oftast på natten med en mobil laddningsenhet på plats. Dessutom sker snabbladdning under pauser för att möjliggöra daglig drift. Maskinen är tyst och reaktionssnabb, vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö och enklare arbete.

Digital tjänst "Effektiv utlastning" från Volvo CE-enheten Global Load Out Solutions hjälper Skanska att spåra massatransporter och minimera antalet transporter från platsen.

Det pågår krossning och sortering av berg- och jordmaterial inom projektet. Målet är att cirka 95 procent av massorna som används till gator återanvänds direkt på plats, och material som köps in har hög andel återvunnet eller återanvänt innehåll.

Projektet är en värdefull testbädd för innovation och utsläppsfria anläggningsmaskiner och genererar kunskap för branschen och industrin. Intresset är stort från kommuner, organisationer och företag som vill dra nytta av projektets erfarenheter.

Oslo och Nederländerna är likasinnade i ambitionen att uppnå fossilfria byggarbetsplatser och har mål att vara utsläppsfria inom kommande decennier. Upphandlingar är en viktig nyckel till framstegen inom hållbar byggnation.