Revelop säkrar 2,4 miljarder för ny fond

Bild: Thomas Sipos

Revelop har säkrat över 2,4 miljarder kronor i åtaganden för sin senaste value-add fond Revelop VI och har gjort de första förvärven i fonden. Detta inkluderar totalt elva fastigheter i två olika transaktioner, varav en är ett portföljförvärv från Castellum värt cirka 900 miljoner kronor.

Trots den nuvarande låga aktiviteten på kapital- och transaktionsmarknaden har institutionella investerare visat stort intresse för Revelop VI. Kapitalet kommer från en blandning av tidigare och nya investerare, med utländska investerare som står för en majoritet av kapitalet.

- Jag är mycket nöjd och tacksam för förtroendet från både befintliga och nya investerare. Att vi lyckats samla in vårt största fondkapital hittills, trots utmaningarna på kapitalmarknaden, visar på stark tilltro till oss och vår affärsmodell, säger Revelops koncernchef Thomas Sipos.

Det växande intresset för att investera i den nya fonden har också påverkats av de attraktiva priserna på den svenska fastighetsmarknaden. Kommande offentliga investeringar i samhällsviktiga funktioner, elektrifieringen av det svenska samhället, infrastruktursatsningar och återindustrialisering bidrar till att skapa fördelaktiga investeringsmöjligheter på den svenska fastighetsmarknaden.

Revelop har startat den nya fonden genom att utnyttja den nuvarande marknadssituationen. De har förvärvat elva fastigheter på totalt 70 000 kvadratmeter till ett värde av 1 miljard kronor i två separata transaktioner. En av dessa är ett portföljförvärv från Castellum med fastigheter i områden med stark förändringspotential i Stockholm och Göteborg.