Supercell planerar storskalig utbyggnad av sitt huvudkontor i Helsingfors

Det föreslagna kontoret skulle placeras vid en strategisk knutpunkt på Busholmen, gränsande till stadskärnan och Gräsviken. Projektfoto: Supercell

Speljätten Supercell förbereder en betydande expansion av sitt huvudkontor på Busholmen i Helsingfors. Företaget siktar på att bygga en ny kontorsbyggnad som kan rymma upp till 600 anställda, vilket innebär en möjlig höjd på mellan 12 och 16 våningar.

Supercell, känd för globala spelsuccéer, avser att förstora sitt huvudkontor med en imponerande skyskrapa som kan sträcka sig upp till 16 våningar. Denna utveckling är planerad att stå klar före år 2029, och kommer även att inkludera flera underjordiska våningar. Den nya byggnaden är tänkt att uppföras norr om det nuvarande huvudkontoret, på en tomt ägd av Helsingfors stad.

Strategisk placering och expansion på höjden

Området är för närvarande en öppen yta som används för gång- och cykelvägar samt parkering. För att möjliggöra byggnationen krävs en ändring i den nuvarande detaljplanen, något som staden Helsingfors redan börjat titta på.

Företagets framtidsvisioner

- I dag står vi inför ett positivt problem. Supercell har vuxit snabbare än förväntat och nu krävs mer utrymme för vår fortsatta expansion, förklarar Ilkka Paananen, vd för Supercell. Han betonar även företagets förankring i Helsingfors och dess ambition att fortsätta rekrytera toppkompetens, inte bara från Finland utan från hela världen.

Öppen dialog med staden

Staden Helsingfors har initierat startpunkterna för den nya detaljplanen och kommer att tillåta allmänheten att ge feedback via internet. Detta steg är en del av en öppen dialogprocess för att säkerställa att utbyggnaden möter både stadsplaneringsbehov och företagets expansionsplaner.

Denna stora investering från Supercell förväntas inte bara skapa nya arbetsplatser, utan även bidra till att ytterligare befästa Helsingfors som en central hub för teknologisk innovation och internationell affärsverksamhet.

Källa: Pressmeddelande Supercell