Projektet Rörelsepoesi ska locka fler till idrotten

Rörelsepoesi är ett samarbete mellan arkitekter på FOJAB, forskare inom idrottsvetenskap, mångfaldsfrågor och platsutveckling på Malmö och Lunds universitet samt fritidsförvaltningen på Malmö stad. Foto: Fojab

Arkitekter från FOJAB, tillsammans med Malmö stad, forskare, användare och kulturutövare, undersöker hur idrottshallar kan göras mer inkluderande och mångfunktionella för att locka fler till fysisk aktivitet.

Detta initiativ, kallat Rörelsepoesi och finansierat av Formas, syftar till att förbättra tillgängligheten och attraktiviteten för idrottsanläggningar genom innovativ gestaltning och samarbete mellan olika aktörer, inklusive konstnärer och fritidsförvaltningen.

– Det finns ett stort behov av miljöer för idrott och vi vill behålla den idrottsliga funktionen. Men vi ser också ett behov av att problematisera idrottsmiljöernas gestaltning som ofta är utformade utifrån vissa normer och förväntningar. Genom att addera fler värden kan fler lockas till rörelse, säger Emma Pihl, projektledare för Rörelsepoesi och arkitekt på FOJAB.

Projektet syftar till att främja mer fysisk aktivitet för alla, inklusive mindre aktiva grupper, genom att utforska nya sätt att designa idrottsmiljöer.

– Andelen barn och unga som är aktiva i idrotter bör öka och idrottandet är också till stora delar ojämlikt fördelat, sett till både socioekonomi och kön. Genom att ta nya steg i utvecklingen av våra idrottsytor försöker vi nå ett mer jämlikt och tillgängligt fritidsutbud, säger Thomas Sterner, avdelningschef på fritidsförvaltningen i Malmö stad.

Rörelsepoesi-projektet strävar också efter att visa hur renovering och förnyelse av befintliga idrottshallar kan skapa mer hållbara miljöer som öppnar upp för en mångfald av användningsområden och användare. Vinsterna sträcker sig bortom förbättrad fysisk hälsa.

– Genom att göra idrottsmiljöerna mer lockande för fler kan vi i förlängningen också minska ensamhet, öka sociala kontakter, öka tryggheten och skapa mer levande och attraktiva städer, säger Emma Pihl på FOJAB.