Reformer krävs - Timbro avslöjar hyresmarknadens försämring

Foto: Patrick Perkins / Unsplash

En färsk rapport från Timbro presenterar nya statistik som indikerar att medelåldern för att erhålla en lägenhet i Stockholms innerstad nu överstiger 50 år.

I den aktuella rapporten "Hyresmarknad i kris – hur unga förlorar på hyresmarknaden", publicerad på DN Debatt idag, demonstrerar Fredrik Kopsch med data från Bostadsförmedlingen i Stockholm AB hur tillgängligheten på Stockholms hyresmarknad har försämrats de senaste 30 åren.

År 1994 krävdes i genomsnitt tre års väntetid för en hyreslägenhet genom bostadsförmedlingen, medan dagens väntetid sträcker sig över ett decennium. För dem som söker boende i Stockholms innerstad är situationen ännu värre. 1994 krävdes sju år i kö, jämfört med dagens krav på hela 20 år.

– Det kommer att behövas omfattande reformer för att lösa problemen på den svenska bostadsmarknaden. Forskningen har under årtionden varit samstämmig om att hyresregleringen utgör en stor del av problemet. Nu är det dags för regeringen att agera, säger Fredrik Kopsch.

Rapporten undersöker hur hyresregleringen har bidragit till att bostadsmarknaden i Stockholm har stagnerat och pekar på möjliga reformer för framtiden. Några av de föreslagna reformerna inkluderar: införande av fri hyressättning för nyproduktion, gradvis införande av fri hyressättning för hela hyresbeståndet och förbättring av stödet till hyresgäster i behov av hjälp.

– Denna rapport bekräftar det som länge misstänkts, att hyresregleringen missgynnar unga och favoriserar äldre och etablerade. Det finns inget rättfärdigande för det nuvarande systemet. Det är ekonomiskt skadligt och djupt orättvist, säger PM Nilsson, vd för Timbro.