Vecturas nästa steg - Steptura tar form

Foto: Dose Media / Unsplash

Med syftet att fortsätta sin utveckling och attrahera talanger samtidigt som de ökar takten för innovation genom samarbete, går Next Step Group och Vectura Fastigheter samman för att bilda det nya fastighetsbolaget Steptura. Jacob Torell blir utsedd till VD och Joel Ambré blir ordförande för Steptura.

Steptura kommer att positionera sig som ett progressivt fastighetsbolag, fokuserat på att skapa attraktiva destinationer och bygga starka ekosystem i Sverige, särskilt inom Västsverige. Bolaget kommer att fortsätta att förvalta och utveckla befintliga platser och varumärken, inklusive GoCo Health Innovation City och Innovation Destination Torslanda, som redan är samarbetsprojekt mellan Next Step Group och Vectura Fastigheter.

"Genom Steptura stärker Vectura sin närvaro i Göteborg och bidrar till både sysselsättning och innovationskraft på nationell nivå, samtidigt som vi ökar vår internationella konkurrenskraft. Detta är en del av Vecturas strategi att etablera oss i forsknings- och kunskapsintensiva regioner som Göteborg, Öresund och Stockholm, med projekt som The Loop i Lund och Forskaren i Stockholm samt UpsideStories i Uppsala", säger Joel Ambré, VD för Vectura Fastigheter och ordförande för Steptura.

Steptura kommer att bygga vidare på den samverkansmodell som Next Step Group och Vectura Fastigheter har utvecklat tillsammans genom innovativ stadsutveckling. Denna modell innebär att bolaget samarbetar med partners från näringslivet, den offentliga sektorn, staden och akademin från ett tidigt skede, både när det gäller stadsutveckling och innehåll på plats.

Som fastighetsutvecklare kommer Steptura att erbjuda sina partners och hyresgäster tilläggstjänster genom att skapa dynamiska och gemenskapsskapande miljöer som uppmuntrar till spontana möten och genererar innovation och nytänkande lösningar. Detta kommer att gynna hyresgästernas affärsverksamhet och stärka Sveriges innovationskapacitet.

"Efter sju års framgåsrikt samarbete med Vectura Fastigheter, vilket har resulterat i nya kluster inom både life science och mobilitet, är det nu dags för nästa steg. Genom att förena våra kompetenser och erfarenheter från befintliga destinationer strävar vi efter att driva fram ännu fler innovationer i Västsverige genom att skapa detta nya gemensamma bolag. Det känns otroligt spännande att kombinera min nya roll som VD för Steptura med mitt fortsatta engagemang i Next Step Groups pågående stadsutvecklingsprojekt, inklusive Wendelstrand och den framväxande logistikhubben Link40", säger Jacob Torell.

Vid starten kommer Steptura ha en fastighetsportfölj värd över 4 miljarder SEK. Fram till 2026 planeras portföljen att omfatta 13 fastigheter, med en sammanlagd yta på över 130 000 kvadratmeter och en fastighetsvärde på över 6 miljarder SEK.

Steptura kommer att ägas till lika delar av Next Step Group och Vectura Fastigheter. Next Step Group AB ägs till lika delar av Fastighets AB Balder, medan Vectura Fastigheter är helägt av Patricia Industries, som i sin tur ägs helt av Investor. I de gemensamma fastighetsprojekten GoCo Health Innovation City och Innovation Destination Torslanda finns partners som AstraZeneca och Volvo Cars.