Storsala investerar i Tyresö - Planerar 400 nya bostäder

Fotograf: ÅWL Arkitekter

Storsala har förvärvat två fastigheter i centrala Tyresö, belägna i Bollmora industriområde, precis intill Tyresö centrum. För närvarande används fastigheterna främst för verkstadsverksamhet, men Storsala har för avsikt att omvandla området till bostäder.

Enligt Tyresös översiktsplan är visionen att skapa stadsmässig bebyggelse med bostäder på denna plats. De tidigare ägarna av fastigheterna har redan ansökt om planbesked för en ny detaljplan som möjliggör bostadsutveckling. Det pågår redan omfattande bostadsprojekt i området.

Preliminära volymuppskattningar tyder på att byggrättsvolymen kan uppgå till totalt 27 000 kvadratmeter BTA på de båda fastigheterna, vilket innebär att Storsala kan bygga mellan 300 och 400 bostäder på platsen. Detta projekt blir Storsalas största hittills och det första i Tyresö.

- Vi fortsätter att växa med projekt i attraktiva storstadsnära lägen. Dessa fastigheter ligger centralt i Tyresö, och det pågår redan mycket utveckling på platsen. Fördelarna med området är uppenbara: närheten till Tyresö centrum, en idrottsplats med en helt ny ishall och attraktiva grönområden runt knuten. Vi ser fram emot en långsiktig och givande dialog med Tyresö kommun och andra aktörer för att bidra till en fortsatt positiv utveckling av platsen, säger Orlando Villacrez, grundare och vd för Storsala.

Under den närmaste tiden kommer fokus att ligga på att vara en aktiv förvaltare och säkerställa att nuvarande hyresgäster får de bästa förutsättningarna för sina verksamheter. Fastigheterna har sålts av Coeli, och Storsala tillträdde dem den 30 maj.

- Vi är glada att fastigheterna förvärvas av en långsiktig bostadsutvecklare som på ett ansvarsfullt sätt kan ta planerna för platsen vidare, säger Jakob Petterson, vd för Coeli Real Estate.