Stena Fastigheter köper två nya fastigheter i Lund

Bild från gården på Soldiset 1. Foto: Stena Fastigheter

Stena Fastigheter expanderar i Lund genom att förvärva fastigheterna Soldiset 1 och Blidvädret 1 från HSB Skåne.

Stena Fastigheter stärker sin närvaro i Skåne genom att köpa två fastigheter i stadsdelen Klostergården i Lund. Soldiset 1 och Blidvädret 1 ligger i gröna omgivningar nära stadsdelens centrum och den nyöppnade Klostergården station med regelbundna tågförbindelser. På Soldiset 1 finns bostadshus från mitten av 60-talet med två respektive åtta våningar, totalt 216 fullt uthyrda lägenheter. Blidvädret 1 är en parkeringsfastighet med både mark- och garageplatser, totalt 300 parkeringsplatser varav 184 är under tak. Det finns också potential för framtida utveckling och förtätning.

- Vi är mycket glada över att utöka vårt fastighetsbestånd i Lund och därmed stärka vår position i kommunen. Totalt äger vi nu 834 lägenheter och har 17 000 kvadratmeter kommersiella ytor i Lund. Vi ser fram emot det kommande samarbetet med HSB Skåne, särskilt för Klostergårdens fortsatta utveckling, säger Unni Sollbe, vd för Stena Fastigheter Malmö.

Förvärvet är en del av Stena Fastigheters strategi att expandera i växande kommuner genom förvärv och nyproduktion. Totalt äger Stena Fastigheter nu 8 000 lägenheter och 167 000 kvadratmeter kommersiella ytor i Malmöregionen, vilket gör bolaget till en av de största privata fastighetsägarna i regionen.