Kommersiella fastigheter förmedlar 5 447 m² industrifastighet i Göteborg

Foto: BuyandRent Homes / Unsplash

Genom bolagsöverlåtelse förmedlar Kommersiella Fastigheter en industrifastighet om 5 447 m² i Biskopsgårdens Industriområde, Göteborg. Köparen är I.A. Hedin Fastighet AB, som kommer att ta över fastigheten och bolaget den 1 juli.

Affären genomfördes via en off-market process där Kommersiella Fastigheters omfattande kontaktnät gjorde det möjligt att identifiera ett antal intressenter som fick möjlighet att inspektera fastigheten.

Säljaren tackar Kommersiella Fastigheter för en väl genomförd affär och önskar köparen lycka till med den fortsatta förvaltningen av fastigheten.

Kommersiella Fastigheter vill uttrycka sin tacksamhet till säljaren för det förtroende som visats under transaktionen och önskar den nya ägaren all framgång i den fortsatta utvecklingen av fastigheten.