Fojabs Västra Vakten - Tegelarkitektur för en ny era

Foto: Fojab

I Varvsstaden, Malmös nya stadsdel, växer Västra Vakten fram som ett projekt som sammanflätar historisk industriarkitektur med modern design. Peab Bostad står bakom detta flerbostadshus, vars karakteristiska drag betonar områdets industriella arv, omvandlat till ett samtida formspråk. Arkitekterna på Fojab har valt att klä byggnaden med CO2-besparande fasadtegel från Wienerbergers serie LESS för att harmoniera med den äldre tegelarkitekturen i Varvsstaden.

b
Foto: Fojab

Västra Vakten, beläget i det nordvästra hörnet av Varvsstaden, består av tre sammanlänkade husvolymer som bildar en vinkelform kring en grön innergård. De olika husvolymerna har fått unika detaljer för att framhäva sin egen identitet, samtidigt som teglet binder samman hela byggnaden. Byggnadens fasader mot gatan är täckta med rött tegel, medan innergården har putsade ytor. Speciella designelement inkluderar klassiska gröna fönster och balkongräcken, samt en markerad sockelvåning av ljust tegel på hörnhuset.

Fojab har arbetat med detaljutformningen både exteriört och interiört. Tegelband och reliefer inspirerade av äldre arkitektur skapar en rik textur på fasaderna. Innergården, delvis öppen mot Varvsstaden och sluten mot korsningen, erbjuder en trädtäckt oas med rekreationsytor. Lägenheterna varierar i storlek och inkluderar både mindre enheter och större tvåvåningsradhus, samt två bottenvåningslokaler.

Emma Carlbom från Fojab uttrycker stolthet över projektets design och boendemiljö, medan Filip Davidsson från Wienerberger betonar den miljövänliga och estetiskt tilltalande aspekten av LESS-seriens fasadtegel. Västra Vakten representerar en harmonisk integration av historiskt arv och moderna boendekrav, vilket ger mervärde för framtida invånare.