Energirenovera Sverige - Samlingsprojekt för energiomställning

Bild: Pixabay

Sverige står inför en betydande utmaning när det gäller att uppnå de fastställda målen för energieffektivisering. Det är tydligt att ytterligare åtgärder behövs för att adressera denna situation. I det nya initiativet "Energirenovera Sverige" samlas företrädare från bygg-, installations- och fastighetsbranschen för att belysa potentialen för energieffektivisering och framställa rekommendationer för kommande renoveringsplaner.

I juni kommer Sverige att överlämna sin nationella energi- och klimatplan till EU. I april presenterade Energimyndigheten sitt underlag till planen, där analysen visade att Sverige sannolikt inte kommer att uppfylla de uppsatta energieffektiviseringsmålen. En detaljerad och omfattande renoveringsplan, med förslag på effektiva styrmedel, är avgörande för att adressera denna situation.

Inom ramen för projektet "Energirenovera Sverige" sammanförs aktörer från bygg-, installations- och fastighetsbranschen för att delta i en djupgående dialog och samarbete. Ett av målen är att formulera en robust och mångsidig rekommendation gällande styrmedel för energieffektivisering till den kommande renoveringsplanen.

"Många är engagerade i att öka energieffektiviteten i Sverige, och det är därför mycket spännande att vi nu får möjlighet att samla flera stora aktörer inom sektorn. Det är fullt möjligt för Sverige att uppnå energieffektiviseringsmålen, och i detta projekt kommer vi att arbeta för att hitta smarta sätt att göra det på," säger Lotta Bångens, VD för Eneff - Sveriges intresseorganisation för energieffektivisering.

Potentialen för att effektivisera energianvändningen i bostäder och lokaler är betydande; Energimyndigheten uppskattar den till 15 TWh el till 2030 och enligt rapporten "Grön Logik" är den lönsamma potentialen för värme och el 53 TWh till 2045. Det finns således betydande möjligheter att åstadkomma förändringar, förutsatt att vi inför lämpliga styrmedel.

"De krav på energieffektivisering som EU har fastställt är unika. Det är av yttersta vikt hur Sverige väljer att implementera dessa krav och utnyttja den betydande potentialen för att effektivisera byggnadsbeståndet. Detta kan bidra till lägre energipriser, ökad tillgång på förnybar energi, ökad effekt och energisäkerhet," säger Veronica Koutny Sochman, VD för branschorganisationen Swedisol, som är en av initiativtagarna till studien.

För att förstå och utnyttja den befintliga potentialen behöver vi också visualisera hur energieffektivisering kan bidra till det svenska energisystemet. För närvarande fokuserar energidebatten i Sverige främst på energitillförsel och vilka energislag som behövs för att möta den ökande efterfrågan på el i framtiden. Projektet "Energirenovera Sverige" syftar till att utveckla en metod för att inkludera energieffektivisering i den nationella energistatistiken och för att kartlägga framtida potentialer. En sådan visualisering kan skapa ökade incitament för politiker och myndigheter att satsa på energieffektivisering och därigenom realisera den betydande potential som finns.

Initiativet "Energirenovera Sverige" leds av Eneff - Sveriges intresseorganisation för energieffektivisering, Swedisol, NCC, Svensk Ventilation, Sveriges Allmännytta, Installatörsföretagen, VINCI Energies Sweden och CIT Renergy. Ytterligare företag, organisationer och nätverk kommer att involveras i möten och dialoggrupper.